Monday, November 5, 2012

Soalan dari runsing akal

oh monalisa,
agung entah bagaimana?
sepertinya warna digariskan dengan seindahnya.

oh si kamu juga,
agung itu tidaklah juga.
tapi aku tahu landasnya hati.

persoalan semuanya kerana rungsingnya akal kita,
jawablah dengan menggunakan fakta,
carik sahihnya cerita cinta kita.

tuding jari kearah mana-mana,
bukan bodoh aku,
bukan aku anak-anak kecil.

pisah itu satu cerita,
memadam cinta itu satu cerita.
faham?

-faizalhassannanchan-